Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Viện Tim TP.HCM triển khai kỹ thuật phẫu thuật tim

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng quần thể y tế hiện đại với nhiều y khoa và trung tâm chuyên sâu, sáng ngày 20/3, Bệnh viện Quân y 175/BQP phối hợp với Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc triển khai kỹ thuật phẫu thuật tim. Đồng chí Thiếu tướng, phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phan – Phó Giám đốc Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.
Sau thời gian tích cực chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị và hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim của Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay Bệnh viện Quân y 175 đã đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn cho việc phẫu thuật tim, dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 5 năm 2020. Đây là kỹ thuật khó, phức tạp đòi hỏi chuẩn bị công phu trong thời gian dài phục vụ chiến lược phát triển của Bệnh viện những năm tới; là công trình thiết thực chào mừng 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 45 năm ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 175.

Thiếu tướng, PGS. TS. TTND Nguyễn Hồng Sơn – GĐ Bệnh viện Quân y 175 chủ trì hội nghị

Trần Thành Miên

Scroll to top