Bệnh viện Quân y 175 quyết liệt phòng, chống dịch Covid 19

Bệnh viện Quân y 175 nằm trên địa bàn Quận Gờ Vấp. Đây cũng là Quận có diễn biến phức tạp về dịch Covid 19 trong những ngày vừa qua tại Tp. Hồ Chí Minh. Để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan vào bệnh viện, các phương án, kế hoạch phòng chống dịch đã được bệnh viện triển khai thực hiện một cách chặt chẽ và quyết liệt

Theo vnexpress

Trả lời

Scroll to top