BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-COV-2 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Trước những diễn biến phức tạp của dich COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, chung tay cùng cả nước chặn đứng làn sóng lây nhiễm, Bệnh viện Quân Y 175 tổ chức chương trình tập huấn “Cập nhật PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-COV-2 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH” cho nhân viên y tế do Tiến sĩ BS CKII Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy.

Dưới đây là tổng hợp bài giảng, tài liệu trong buổi tập huấn:

https://drive.google.com/drive/folders/1W5aFkA0A9e7by3fajsYjSk2HPWq-Cv99?usp=sharing

 

BVQY175

Scroll to top