BSCKII. BÙI VINH QUANG

BSCKII. Bùi Vinh Quang

Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa Bệnh nghề nghiệp

Trình độ học vấn

  • 1989: Tốt nghiệp BS - HVQY
  • 2002: Tốt nghiệp BS. CKI - HVQY
  • 2010: Tốt nghiệp BS. CKII - HVQY

Hoạt động chuyên ngành

  • 1989 - 2002: BS Quân y đơn vị tại Quân đoàn 3
  • 2002 - 2009: BS Khoa tiêu hóa bệnh máu tại bệnh viện QY 211 - Quân đoàn 3
  • 2010 - 2013: BS Khoa nội tổng quát - BVQY 175
  • 2014 đến nay: BS Khoa bệnh máu, bệnh độc học, bệnh nghề nghiệp (A25) - BVQY 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

  • Chuyên khoa cấp II, nội tổng quát
  • Đề tài CKII: Bệnh máu