BSCKII. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

BSCKII. Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Điều trị cán bộ cao cấp Quân đội

Trình độ học vấn

  • Chuyên khoa cấp II

Hoạt động chuyên ngành

  • 1996- 2013: Khoa Hồi sức cấp cứu.
  • 2014 - 2018: Phó chủ nhiệm Khoa điều trị cán bộ Cao cấp Quân đội
  • 2018 - nay: Chủ nhiệm Khoa điều trị cán bộ Cao cấp Quân đội.