ThS.BS. HỒ VĂN SƠN

ThS.BS. Hồ Văn Sơn

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Sinh hóa

Trình độ học vấn

 • 1991: Tốt nghiệp ĐH Y Thái Bình
 • 2002: Thạc sĩ Y khoa - HVQY

Hoạt động chuyên ngành

 • 1994 – 2000: Công tác tại Khoa Sinh Hoá, bệnh viện Quân y 175
 • 2000 – 2002: Học viên cao học HVQY
 • 2000 – nay: Khoa Sinh Hoá Bệnh viện Quân y 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

 • Sử dụng phương pháp Sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm
 • Các nghiên cứu về ung thư phổi :
  • Tumor marker trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư phổi
  • Cơ chế phân tử trong ung thư phổi
  • Biểu hiện của gene VEGF và Ciz1b trong ung thư phổi
 • Các biomarker trong bệnh tim mạch