ThS. BS HOÀNG TIẾN TRỌNG NGHĨA

ThS. BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa

Chức vụ: PT. Chủ nhiệm khoa Thần kinh

Trình độ học vấn

 • 2004-2011: Học viện Quân y Hà Nội
 • 2016-2018:Thạc sĩ chuyên khoa I - Đại học Y Dược TPHCM
 • 2018-2020:Thạc sĩ cấp độ 2 theo khung châu Âu.
 • 2020: Nghiên cứu sinh – Chuyên khoa II-Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động chuyên ngành

 • 2011 - 2012: Bác sĩ điều trị - Bệnh viện Quân Y 175
 • 2013: Thực tập sinh-Bệnh viện đa khoa Singapore.
 • 2014: Thực tập sinh-Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.
 • 2015: Thực tập sinh-Bệnh viện Royal North Shore, Sydney, Úc.
 • 2016: Thực tập sinh-Văn phòng Tây Thái Bình Dương, Tổ chức Y tế thế giới.
 • 2016-2018: Thực tập sinh-Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.

Nghiên cứu chuyên sâu/ Công trình nghiên cứu

 • Đánh giá bước đầu về kết quả và tính an toàn của thủ thuật chụp mạch não tại Bệnh viện Quân y 175, Y dược học Quân sự, Số 6, 2014, tr. 125-131.
 • Đánh giá bước đầu về thủ thuật can thiệp mạch não tại Bệnh viện Quân y 175, Y học thực hành, Số 10, 2014, tr. 76-79.
 • Dò động tỉnh mạch màng cứng trong sọ ác tính, báo cáo trường hợp tại bệnh viện quân y 175, Y học thực hành. - Số 5 (963), 2015, tr. 65-68.
 • Khảo sát đáp ứng muộn bằng điện cơ trên bệnh nhân đau rễ thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm, Luận văn Thạc sĩ y học, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2018.
 • Khảo sát đáp ứng muộn bằng điện cơ trên bệnh nhân đau rễ thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm, Y học TP. Hồ Chí Minh, Số 24(1) tr 161-168, 2020
 • Biến đổi phản xạ H trong bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường, Y – Dược học quân sự, Số 2(3) tr 28-32, 2020.
 • Nhồi máu não người trẻ liên quan với thiếu hụt Protein C di truyền: Báo cáo 1 trường hợp, Y – Dược học quân sự, Số 2(3) tr 91-97, 2020.
 • Đánh giá đáp ứng muộn ở bệnh nhân đau rễ thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm bằng điện cơ, Y học Việt Nam, ISSN 1859-1868, 2020.
 • Tương quan giữa lâm sàng với bất thường phản xạ H trên điện cơ ở bệnh nhân đau rễ thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm, Y dược lâm sàng 108, ISSN 1859-2872, 2020.
 • Tỷ lệ người bệnh đau sau đột quỵ và các yếu tố trong chăm sóc điều dưỡng, Y Dược học Quân sự, Số 1 tr 106-113, 2022.
 • Đánh giá kiến thức về đột quỵ não của người nuôi bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, số 32 tr 66-72, 2022 ISSN 2354-0931
 • Guillain Barré syndrome in a Ho Chi Minh City, Vietnam hospital, PNS Annual Meeting 2017, Barcelona, Spain (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jns.12225)
 • Guillain-Barré Syndrome in a teaching hospital at Ho Chi Minh City, Vietnam, PNS Annual Meeting 2018, Baltimore, Maryland, USA (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jns.12290)
 • A case of Guillain-Barré syndrome with Treatment-Related fluctuation, PNS Annual Meeting 2019, Genoa, Italy (https://www.pnsociety.com/files/Meetings/2019%20Meeting%20Genoa/Abstracts/2019%20PNS%20Abstract%20Supplement%20Posters.pdf)
 • Multicenter study investigating the association of GBS with Flavivirus and other Arbovirus in Asia-organizational challenges, PNS Annual Meeting 2019, Genoa, Italy (https://www.pnsociety.com/files/Meetings/2019%20Meeting%20Genoa/Abstracts/2019%20PNS%20Abstract%20Supplement%20Posters.pdf)
 • Multicenter study investigating the association of GBS with Flavivirus and other Arbovirus in Asia-Patient characteristics, PNS Annual Meeting 2019, Genoa, Italy (https://www.pnsociety.com/files/Meetings/2019%20Meeting%20Genoa/Abstracts/2019%20PNS%20Abstract%20Supplement%20Posters.pdf)
 • Evaluation of treatment results in peripheral facial palsy by using clinical and nerve conduction study, 13th Biennial convention of the ASEAN Neurological Association 2019, Yangon, Myanmar.
 • H-reflex changes in diabetic polyneuropathy, PNS Annual Meeting 2020, 2020.
 • Impact of Covid-19 on the Therapeutic Plasma Exchange service within the South East Asian region: Consensus Recommendations and Global perspectives, Journal of Clinical Apheresis, DOI: 10.1002/jca.21937.
 • Consensus Recommendation on the Use of Therapeutic Plasma Exchange (TPE) for Adult Neurological Diseases in Southeast Asia (SEA), Journal of Central Nervous System Disease, Accept (12-Oct-2021)