BSCKII. LÊ ĐỨC QUYỀN

BSCKII. Lê Đức Quyền

Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa Điều trị cán bộ cao cấp Quân đội.

Trình độ học vấn

  • 1993: Tốt nghiệp Học viện Quân Y
  • 2003: Tốt nghiệp chuyên khoa I
  • 2013: Tốt nghiệp chuyên khoa II

Hoạt động chuyên ngành

  • 2003: Bác sĩ điều trị - Khoa nhi Bệnh viện Quân y 175
  • 2013: Phó chủ nhiệm - Khoa Chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung Ương.
  • 2021- nay:  Phó chủ nhiệm -  Khoa Điều trị cán bộ cao cấp Quân đội.