BSCKII. NGUYỄN HỒNG SƠN

BSCKII. Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Tai - Mũi - Họng

Trình độ học vấn

  • 1987: Tốt nghiệp BS đa khoa HVQY
  • 1996: CKI Tai - Mũi - Họng HVQY
  • 2009: CKII Tai - Mũi - Họng ĐHYD TPHCM

Hoạt động chuyên ngành

  • Từ 8/1990: BS điều trị khoa Tai - Mũi - Họng BV Quân Y 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

  • Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới bằng Laser CO2.
  • Phẫu thuật chỉnh hình họng , màn hầu, lưỡi gà, cuốn mũi điều trị ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ bằng sóng RF