BSCKI. VŨ HOÀI NAM

BSCKI. Vũ Hoài Nam

Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa Huyết học

Trình độ học vấn

  • 2009: Tốt nghiệp Bác sĩ - Học viện Quân y
  • 2015: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Huyết học - Đại học Y Dược TPHCM

Hoạt động chuyên ngành

  • 2021 - nay: Phó chủ nhiệm khoa Huyết học - BVQY 175