TS.BSCKII. NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Đại tá Nguyễn Việt Cường

  •  Phó Giám đốc Ngoại Bệnh viện
  • Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2
  • Chuyên ngành: Ngoại tiết niệu
  • Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Y Dược thực hành 175
  • Ủy viên Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân Y 175