ThS.BS. NGUYỄN XUÂN VŨ

ThS.BS. Nguyễn Xuân Vũ

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Huyết học - Truyền máu

Trình độ học vấn

  • 1990: Tốt nghiệp HVQY
  • 2003: Thạc sỹ Y khoa - ĐH Y Dược TP. HCM
  • Hiện nay đang học CK II tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Hoạt động chuyên ngành

  • 1990 – 1994: Công tác tại Bộ môn Miễn dịch - HVQY
  • 1994 – 2007: Công tác tại khoa Truyền máu – BVQY 175
  • 2007 – nay: Công tác tại khoa Huyết học – BVQY 175