BSCKI. BÙI ĐỨC THẮNG

BSCKI. Bùi Đức Thắng

Chức vụ: PT Phó chủ nhiệm Khoa Nhi

Trình độ học vấn

  • 2013 : Tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM
  • 2018:Tốt nghiệp Chuyên khoa I - Đại học Y Dược TPHCM

Hoạt động chuyên ngành

  • 2013: Ban ĐT-NCKH, bệnh viện Quân Y 175
  • 2013: Bác sĩ điều trị - Khoa Tim mạch khớp nội tiết, bệnh viện Quân Y 175
  • 2014: Bác sĩ điều trị - Khoa Nội tiêu hóa, bệnh viện Quân Y 175
  • 2014-2021: Bác sĩ điều trị - Khoa Nhi, bệnh viện Quân Y 175
  • 2021-Nay: PT Phó chủ nhiệm khoaKhoa Nhi, bệnh viện Quân Y 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

  • Báo cáo ca lâm sàng hiếm gặp, Tạp chí y dược thực hành 175, Số 18, 2019, tr. 95-100.