BSCKII. TRẦN HỒNG QUANG

BSCKII. Trần Hồng Quang

Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa Lồng ngực

Trình độ học vấn

  • 1991: Tốt nghiệp HVQY
  • 2010: Chuyên khoa II ĐH Y dược

Hoạt động chuyên ngành

  • 1991 - 1993: Bác sỹ điều trị khoa Phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Quân y 175
  • 1993 - 1995: CK I HVQY
  • 2008 - 2010: CK II ĐHYD
  • 2010 - nay: công tác tại khoa Phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Quân y 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

  • Đề tài CK II: Đánh giá kết quả phẫu thuật bệnh tăng tiết mồ hội tay qua nội soi lồng ngực