BSCKI ĐỖ MẠNH HIẾU

BSCKI Đỗ Mạnh Hiếu

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa – Phụ trách khoa

Trình độ học vấn

  • Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ.

Hoạt động chuyên ngành

  • 2009: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa - Học viện Quân y.
  • 2012: Hoàn thành khóa học “Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ khóa 3” do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức.
  • 2016: Hoàn thành khóa học nâng cao nghiệp vụ Y khoa tại Trường Đại học Sharda và Bệnh viện Sharda ( Ấn Độ)
  • 2017: Hoàn thành khóa học nâng cao chuyên ngành Bỏng – Tạo hình Thẩm mỹ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
  • 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ do trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức.
  • 2019: Hoàn thành khóa học “Ứng dụng Laser và Ánh sáng trong Da liễu” tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh
  • 2021: Hoàn thành khoa học “Vi Phẫu cơ bản” tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp. Hồ Chí Minh.