BSCKII ĐỖ HỮU LƯƠNG

BSCKII Đỗ Hữu Lương

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Y học Thể thao