BSCKII LÂM MỸ HẰNG

BSCKII. Lâm Mỹ Hằng

Chức vụ: Phụ Trách Phó chủ nhiệm khoa Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương.