BSCKII NGUYỄN THỊ THU DUNG

BSCKII. Nguyễn Thị Thu Dung

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương.