BSCKII. PHÙNG VĂN VIỆT

ĐẠI TÁ, BSCKII  PHÙNG VĂN VIỆT 

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Khoa gây mê hồi sức

Quá trình đào tạo:

 • 1992 – 1999: Học Viện Quân Y, Bác sĩ đa khoa, hệ đào tạo dài hạn , Tốt nghiệp loại Khá.
 • 2006 – 2008:Học Viện Quân Y, Bác sĩ Ck1 Gây mê hồi sức, hệ chính qui , Tốt nghiệp loại Khá.
 • 2014 – 2016: Trường ĐH Y Dược TPHCM, Bác sĩ Ck2 Gây mê hồi sức, hệ tập trung , Tốt nghiệp loại Giỏi.

Quá trình công tác:

 • 09/1992 - 10/1999: Học viên khóa dài hạn 27 Học viện Quân Y.
 • 11/1999 - 04/2005: Chủ nhiệm Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện 16, Binh đoàn 16.
 • 05/2005 - nay: Phó chủ nhiệm Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quân y 175.

Thành tích đạt được:

 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2003, 2004
 • Bằng khen TƯ Đoàn TNCS HCM (2005) về thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên
 • Bằng khen Bộ Quốc phòng (2022) về thành tích trong phòng chống COVID-19

Công trình nghiên cứu:

 • Nghiên cứu bước đầu hiệu quả gây mê nồng độ đích năm 2009 (chủ nhiệm đề tài)
 • Đánh giá hiệu quả gây mê nồng độ đích tại Bệnh Viện Quân Y 175 năm 2010( chủ nhiệm đề tài)
 • Nghiên cứu hiệu quả Desfluran trong phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa năm 2012 (chủ nhiệm đề tài)
 • Đánh giá hiệu quả cây thông nòng cải tiến trong đặt NKQ khó tại Bệnh viện Quân y 175 (tham gia)
 • Nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường trên đòn dưới hướng dẫn siêu âm năm 2016 (chủ nhiệm đề tài)
 • Nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường gian cơ thang, đường trên đòn, đường nách dưới hướng dẫn siêu âm năm 2018 (thư ký đề tài cấp bộ)