BSCKII. THÂN HỒNG ANH

BSCKII. Thân Hồng Anh

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Tim mạch khớp nội tiết