Đăng ký Xét nghiệm RT-PCR, kháng thể IgM huyết thanh chẩn đoán Covid-19 và cấp Giấy chứng nhận xét nghiệm cho người nhập cảnh vào Trung Quốc/ 从越南入境中国人员新冠病毒(COVID-19)RT-PCR核酸检测、血清IgM抗体检测介绍

Link Tiếng Việt (Vietnamese): https://forms.gle/Rm24FBCZMQYxfNZV7

Link Tiếng Anh / Tiếng Trung Quốc (English / 中文) : https://forms.gle/BE4FXbk1YnpNfge56

BVQY175

Scroll to top