Đặt lịch khám
/
Quy trình khám
Bệnh nhân khám lần đầu

Bước 1: Tạo tài khoản - Đăng nhập tài khoản (nếu đã có tài khoản)

Bước 2: Điền đầy đủ các trường thông tin theo mẫu đăng ký

Bước 3: Chọn "Đặt Lịch" để hoàn tất đăng ký khám bệnh

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản và chọn tra cứu bệnh sử để theo dõi kết quả khám bệnh

Bệnh nhân tái khám

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn khám cho bản thân hay khám cho người thân

Bước 3: Điền đầy đủ các trường thông tin theo mẫu đăng ký

Bước 4: Chọn "Đặt Lịch" để hoàn tất đăng ký khám bệnh

Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản và chọn tra cứu bệnh sử để theo dõi kết quả khám bệnh

Lưu ý:

Chỉ những bệnh nhân đã đăng ký khám trực tuyến với bệnh viện mới có thể tra cứu hồ sơ bệnh án trực tuyến.

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ theo thông tin để lại để xác nhận lịch khám.