Open post

Từ ngày 10/7, TP.HCM trả kết quả xét nghiệm qua hệ thống điện tử, không cần “giấy thông hành COVID-19” nữa

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị thực hiện xét nghiệm, kiểm tra SARS-CoV-2 cho người có nhu cầu sẽ trả kết quả xét nghiệm của người dân trên phần mềm khai báo y tế từ ngày 10/7. Ngày 9/7, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn về việc triển […]

Xem Chi TiếtMore Tag
Open post

Chính thức sử dụng hình thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số trong khám chữa bệnh BHYT từ ngày 01/6/2021

Ngày 31/5/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1493/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) về việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID – BHXH số để khám chữa bệnh BHYT […]

Xem Chi TiếtMore Tag
Scroll to top