Open post

Thông báo khẩn số 21

I. Những người đã đến các địa điểm sau: 1. Chùa Bảo Thắng, P. Sơn Phong, TP. Hội An, Quảng Nam, từ ngày 22/7/2020 2. Công ty TNHH Sinaran Việt Nam, Đường số 5, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn trà, TP. Đà Nẵng, từ ngày 16-20/7/2020 và từ ngày 24-26/7/2020 3. Khoa Nội […]

Xem Chi TiếtMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 9 10 11
Scroll to top