Đơn vị điều trị trong ngày

Bệnh viện Quân Y 175 cung cấp dịch vụ điều trị cho người bệnh không cần nằm viện nhưng vẫn thực hiện được các kỹ thuật điều trị/phẫu thuật – thủ thuật đơn giản tại bệnh viện, sau đó tiếp tục điều trị củng cố tại gia đình.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai, các trường bắt buộc được đánh dấu * Your email address will not be published, required fields are marked