Đơn vị điều trị trong ngày

Bệnh viện Quân Y 175 cung cấp dịch vụ điều trị cho người bệnh không cần nằm viện nhưng vẫn thực hiện được các kỹ thuật điều trị/phẫu thuật – thủ thuật đơn giản tại bệnh viện, sau đó tiếp tục điều trị củng cố tại gia đình.

Scroll to top