Open post

Dr. NGUYEN HUNG

Dean of Occupational Health - Specialist 2

BS: Nguyễn Hưng Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Bệnh nghề nghiệp – BS chuyên khoa II Trình độ học vấn 1984: Tốt nghiệp BS – HVQY 1993: Tốt nghiệp BS. CKI – HVQY 2002: Tốt nghiệp BS. CKII – HVQY Hoạt động chuyên ngành 1984 – 1988: BS Quân y trung đoàn, Quân khu 5 […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. PHI VINH BAO

Doctor - Specialist - Meritorious Doctor - Dean of Ophthalmology

BS: Phí Vĩnh Bảo Chức vụ: Tiến sĩ – BS cao cấp – TTUT – Chủ nhiệm khoa Mắt Trình độ học vấn 1986: Tốt nghiệp BS – HVQY 1993 – 2004: Chuyên khoa cấp I, cấp II Mắt (Đại học Y dược TP HCM) 2018: Tiến sĩ Y học (VVSDTTW) Hoạt động chuyên ngành […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. NGUYEN HONG SON

Specialist 2 - Dean of Otolaryngology (Ear, Nose & Throat or ENT)

BS: Nguyễn Hồng Sơn Chức vụ: BS Chuyên khoa II – Chủ nhiệm khoa Tai – Mũi – Họng Trình độ học vấn 1987: Tốt nghiệp BS đa khoa HVQY 1996: CKI Tai – Mũi – Họng HVQY 2009: CKII Tai – Mũi – Họng ĐHYD TPHCM Hoạt động chuyên ngành Từ 8/1990: BS điều […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. TRAN CONG DOAN

Specialist 2 - Dean of Diagnostic Function

BS: Trần Công Đoàn Chức vụ: Tiến sĩ – TTUT – BS Chuyên khoa II – Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh Trình độ học vấn 1985: Tốt nghiệp BS HVQY 1991: BS CKI HVQY 2004: Tiến sĩ 2016: BS CKII HVQY Hoạt động chuyên ngành 1985 – 1987: Công tác tại khoa X-quang BV […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. NGUYEN THI BICH HUE

Specialist 1 - Dean of Dermatology – Allergy

BS: Nguyễn Thị Bích Huê Chức vụ: BS Chuyên khoa I – Phó chủ nhiệm khoa Da liễu Trình độ học vấn 1999: Tốt nghiệp Đại học Y TP. HCM 2004: BS CK I Da liễu, ĐH Y TP. HCM Hoạt động chuyên ngành 2005 – 2018: Công tác tại Khoa Da liễu, BV Quân […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. BACH THANH THUY

Dean of Neurology

BS: Bạch Thanh Thủy Chức vụ: TS – BS – Chủ nhiệm khoa Nội thần kinh Trình độ học vấn 1986: Tốt nghiệp HVQY 1995: Thạc sỹ Y khoa HVQY 2011: Tiến sĩ Y khoa ĐH Y Dược TP. HCM Hoạt động chuyên ngành 1986 – 1993 : Công tác tại Khoa khoa Nội thần […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. NGUYEN XUAN VU

Dean of Hematology - Blood Transfusion

BS: Nguyễn Xuân Vũ Chức vụ: ThS – BS – Chủ nhiệm khoa Huyết học – Truyền máu Trình độ học vấn 1990: Tốt nghiệp HVQY 2003: Thạc sỹ Y khoa – ĐH Y Dược TP. HCM Hiện nay đang học CK II tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Hoạt động chuyên ngành 1990 […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. TUAN ANH HUY

Dean of Artificial Dialysis and Renal Medicine

BS: Tuấn Anh Huy Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Lọc máu – Nội thận Trình độ học vấn 1981 – 1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa – HVQY 1994 – 1996: Chuyên khoa I nội tổng quát – HVQY 2002 – 2004: Chuyên khoa II nội tổng quát – HVQY Hoạt động chuyên ngành 9/1987 […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. CU XUAN THANH

Dean of Thoracic and Cardiac Surgery

BS: Cù Xuân Thanh Chức vụ: TS – BS – Chủ nhiệm khoa Lồng ngực Trình độ học vấn 1989: Tốt nghiệp HVQY 2002: Tiến sỹ Y khoa HVQY Hoạt động chuyên ngành 1989 – 1995: Bác sỹ điều trị khoa Phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Quân y 175 1995 – 2002: Nghiên cứu […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. TRAN HONG QUANG

Specialist 2 - Associate Dean of Thoracic and Cardiac Surgery

BS: Trần Hồng Quang Chức vụ: BS Chuyên khoa II – Phó chủ nhiệm khoa Lồng ngực Trình độ học vấn 1991: Tốt nghiệp HVQY 2010: Chuyên khoa II ĐH Y dược Hoạt động chuyên ngành 1991 – 1993: Bác sỹ điều trị khoa Phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Quân y 175 1993 – […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. LE THI HONG MINH

Specialist 2 - Dean of Pediatric Medicine

BS: Lê Thị Hồng Minh Chức vụ: BS Chuyên khoa II – Chủ nhiệm khoa Nhi Trình độ học vấn 1982 – 1988: Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội 1996 – 1998: Chuyên khoa I – Nhi khoa – ĐH Y dược TP. HCM 2006 – 2008: Chuyên khoa II – Nhi tiêu hóa – […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. HOANG VAN KY

Specialist 1 - Dean of Gastroenterology

BS: Hoàng Văn Kỳ Chức vụ: ThS – Chủ nhiệm khoa Giải phẫu bệnh lý Trình độ học vấn 1989: Tốt nghiệp HVQY 1998: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành giải phẫu bệnh – HVQY Hoạt động chuyên ngành 9/1989 – 10/1996: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh (GPB), BVQY 175 10/1996 – 12/1998: Học […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top