Open post

Dr. DAO DUC TIEN

Specialist 1 - Dean of Gastroenterology

BS: Đào Đức Tiến Chức vụ: TS – BS Chuyên khoa I – Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa Trình độ học vấn Tiến sĩ – Chuyên khoa cấp I – Bác sĩ nội trú Hoạt động chuyên ngành 2011 – 2014: Khoa nội tiêu hóa – BVQY 175 2014 – 2017: Bộ môn nội […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. LE BICH VAN

Specialist 2 - Dean of Dental Department

BS: Lê Bích Vân Chức vụ: BS Chuyên khoa II – Chủ nhiệm khoa Răng Trình độ học vấn 1990: Tốt nghiệp HVQY 1998: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I học viện quân y 2009: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II học viện quân y Hoạt động chuyên ngành 1990 – 1996: Bác sĩ tại […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. TRINH HONG HANH

Senior Doctor - Dean of Obstetrics & Gynaecology

BS: Trịnh Hồng Hạnh Chức vụ: BS Cao cấp – Chủ nhiệm khoa Phụ sản Trình độ học vấn 1992: Tốt nghiệp HVQY 2000: Thạc sỹ chuyên ngành Ngoại Tổng quát – Nghiên cứu về phụ khoa– Học viện Quân y 2012: Tiến sĩ chuyên  ngành Ngoại Tổng quát – Nghiên cứu về phụ khoa– […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. NGUYEN THI HUYEN TRANG

Specialist 1 - Associate Dean of Obstetrics & Gynaecology

BS: Nguyễn Thị Huyền Trang Chức vụ: BS Chuyên khoa I – Phó chủ nhiệm khoa Phụ sản Trình độ học vấn 2005: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 2012: Bác sĩ chuyên khoa I – chuyên ngành Phụ sản – Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh Hoạt động chuyên ngành […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. HO VAN SON

Dean of Biochemistry

BS: Hồ Văn Sơn Chức vụ: ThS – Chủ nhiệm khoa Sinh hóa Trình độ học vấn 1991: Tốt nghiệp ĐH Y Thái Bình 2002: Thạc sĩ Y khoa – HVQY Hoạt động chuyên ngành 1994 – 2000: Công tác tại Khoa Sinh Hoá, bệnh viện Quân y 175 2000 – 2002: Học viên cao […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. NGUYEN THANH TUNG

Specialist Pharmacist 1 - Associate Dean of Biochemistry

BS: Nguyễn Thanh Tùng Chức vụ: Dược sĩ Chuyên khoa I – Phó chủ nhiệm khoa Sinh hóa Trình độ học vấn 2007: Tốt nghiệp Học viện Quân Y 2016: DS CK I – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Hoạt động chuyên ngành 2007 – 2008: Công tác tại Khoa Dược, bệnh […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. NGO TRONG VINH

Associate Dean of Artificial Dialysis and Renal Medicine

BS: Ngô Trọng Vinh Chức vụ: ThS – BS Chuyên khoa II – Phó chủ nhiệm khoa Lọc máu – Nội thận Trình độ học vấn 1993: Tốt nghiệp HVQY 2006: Thạc sĩ Y khoa HVQY 2015: BS CK II ĐH Y Phạm Ngọc Thạch Hoạt động chuyên ngành 1993 – nay: Công tác tại Khoa Nội […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. VU BAO CHAU

Dean of Microbiology

BS: Vũ Bảo Châu Chức vụ: TS – Chủ nhiệm khoa Vi sinh lâm sàng Trình độ học vấn 1988: Tốt nghiệp Học viện Quân Y 2002: Tiến sĩ Y khoa – HVQY Hoạt động chuyên ngành 1988 – 1989: Công tác tại Trung tâm y tế dự phòng Phía Nam 1990 – 1995: Công […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. TRAN VIET HOANG

Dean of Traditional Medicine

BS: Trần Viết Hoàng Chức vụ: TS – Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền Trình độ học vấn 1985: Tốt nghiệp Học viện Quân Y 2005: Tiến sĩ YHCT  (Quảng Châu – TQ) Hoạt động chuyên ngành 1993 – 1998: Công tác tại Khoa A30, bệnh viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội 2006 – […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top