Dr. DAO DUC TIEN

BS: Đào Đức Tiến

Chức vụ: TS - BS Chuyên khoa I - Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa

Trình độ học vấn

 • Tiến sĩ - Chuyên khoa cấp I - Bác sĩ nội trú

Hoạt động chuyên ngành

 • 2011 - 2014: Khoa nội tiêu hóa - BVQY 175
 • 2014 - 2017: Bộ môn nội tiêu hóa - Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108
 • 2017 - nay: Khoa Nội tiêu hóa - BVQY 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

 • Kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch hóa dầu tại BVQY175 ( Cấp Bệnh viện: 2013, chủ nhiệm)
 • Nghiên cứu ứng dụng dấu ấn phân tử DKK1 và một số phiên mã Gene trong chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan ( Cấp Bộ Quốc Phòng: 2016, Thư ký)
 • Đào Đức Tiến (2013), “Kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch hóa dầu tại BVQY175”, Tạp chí Y Dược thực hành 175.
 • Đào Đức Tiến, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Oanh Oanh (2013), “Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp trên thất ở người cao tuổi tăng huyết áp nguyên phát bằng ghi Holter điện tim 24 giờ”, Tạp chí Y dược học quân sự, 8, tr. 61-69
 • Đào Đức Tiến, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Oanh Oanh (2013), “Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp thất ở người cao tuổi tăng huyết áp nguyên phát bằng ghi Holter điện tim 24 giờ”, Tạp chí Y dược học quân sự, 9, tr.140-148
 • Đào Đức Tiến, Mai Hồng Bàng, Nguyễn Tiến Thịnh (2017), “Kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90”, Tạp chí Y Dược thực hành 175, 13, tr. 62-72.
 • Đào Đức Tiến, Mai Hồng Bàng, Nguyễn Tiến Thịnh (2018), “Kết quả điều trị 52 ca ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90”, Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, 13 (1), tr. 39-46.
 • Đào Đức Tiến, Mai Hồng Bàng, Nguyễn Tiến Thịnh (2018), “Độ an toàn của kỹ thuật tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90 trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”, Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, 13 (1), tr. 20-27.