Dr. HOANG VAN KY

BS: Hoàng Văn Kỳ

Chức vụ: ThS - Chủ nhiệm khoa Giải phẫu bệnh lý

Trình độ học vấn

 • 1989: Tốt nghiệp HVQY
 • 1998: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành giải phẫu bệnh - HVQY

Hoạt động chuyên ngành

 • 9/1989 - 10/1996: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh (GPB), BVQY 175
 • 10/1996 - 12/1998: Học viên lớp cao học GPB - HVQY
 • 12/1998 - 5/2002: Phó chủ nhiệm khoa GPB, BVQY 175
 • 6/2010 - nay: Chủ nhiệm khoa GPB, BVQY 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

 • Các đề tài nghiên cứu cấp Bệnh viện
  • 5/2000 - 5/2002: Đánh giá hiệu quả phương pháp chọc hút kim nhỏ chẩn đoán khối u hoặc giả u
  • 5/2006 - 3/2009: Vai trò của chọc hút tế bào kim nhỏ trong chẩn đoán bệnh lý hạch ngoại vi
 • Các công trình khoa học đã công bố: Nghiên cứu đặc điểm hình thái học của ung thư đại trực tràng được đăng trên tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh * Bản chuyên đề ung bướu học, tập 3, số 4,1999