Dr. LE THI HONG MINH

BS: Lê Thị Hồng Minh

Chức vụ: BS Chuyên khoa II - Chủ nhiệm khoa Nhi

Trình độ học vấn

  • 1982 - 1988: Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội
  • 1996 - 1998: Chuyên khoa I - Nhi khoa - ĐH Y dược TP. HCM
  • 2006 - 2008: Chuyên khoa II - Nhi tiêu hóa - ĐH Y dược TP. HCM

Hoạt động chuyên ngành

  • 1989 - 2012: Bác sĩ điều trị - Khoa nhi Bệnh viện Quân y 175
  • 2012 - 2013: Phó chủ nhiệm - Khoa nhi Bệnh viện Quân y 175
  • 2013 - nay:  Chủ nhiêm khoa -  Khoa nhi Bệnh viện Quân y 175