Dr. NGO TRONG VINH

BS: Ngô Trọng Vinh

Chức vụ: ThS - BS Chuyên khoa II - Phó chủ nhiệm khoa Lọc máu - Nội thận

Trình độ học vấn

  • 1993: Tốt nghiệp HVQY
  • 2006: Thạc sĩ Y khoa HVQY
  • 2015: BS CK II ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

Hoạt động chuyên ngành

  • 1993 - nay: Công tác tại Khoa Nội Thận – Lọc máu

Nghiên cứu chuyên sâu/ Công trình nghiên cứu

  • Kết quả bước đầu ứng dụng thẩm phân phúc mạc liên tục ngoại trú tại bệnh viện 175 – năm 2009
  • Nhận xét kết quả bước đầu ứng dụng các phương pháp lọc máu hiện đại trong điều trị bệnh lý ngoài thận tại bệnh viện 175 – năm 2009
  • Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ beta 2 microglobulin ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ - năm 2011
  • Ứng dụng bước đầu HDF điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối – năm 2011
  • Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật thẩm tách siêu lọc trong điều trị suy thận mạn giai đoạn cuồi – năm 2014