Dr. NGUYEN HUNG

BS: Nguyễn Hưng

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Bệnh nghề nghiệp - BS chuyên khoa II

Trình độ học vấn

  • 1984: Tốt nghiệp BS - HVQY
  • 1993: Tốt nghiệp BS. CKI - HVQY
  • 2002: Tốt nghiệp BS. CKII - HVQY

Hoạt động chuyên ngành

  • 1984 - 1988: BS Quân y trung đoàn, Quân khu 5
  • 1989 - 2002: BS phòng khám BV QY 175
  • 2002 - 2009: BS khoa tim mạch- BVQY 175
  • 2009 đến nay: Công tác tại Khoa bệnh máu, bệnh độc học, bệnh nghề nghiệp (A25) - BVQY 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

  • 2000 - 2002: Chuyên khoa II tim mạch HVQY
  • 2006: Thực tập sinh khoa tim mạch BV Begin - Cộng hòa Pháp