Dr. NGUYEN THANH TUNG

BS: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Dược sĩ Chuyên khoa I - Phó chủ nhiệm khoa Sinh hóa

Trình độ học vấn

  • 2007: Tốt nghiệp Học viện Quân Y
  • 2016: DS CK I - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động chuyên ngành

  • 2007 – 2008: Công tác tại Khoa Dược, bệnh viện Quân y 175
  • 2008 - nay: Công tác tại Khoa Sinh Hóa, Bệnh viện Quân y 175