Dr. NGUYEN THI BICH HUE

BS: Nguyễn Thị Bích Huê

Chức vụ: BS Chuyên khoa I - Phó chủ nhiệm khoa Da liễu

Trình độ học vấn

  • 1999: Tốt nghiệp Đại học Y TP. HCM
  • 2004: BS CK I Da liễu, ĐH Y TP. HCM

Hoạt động chuyên ngành

  • 2005 - 2018: Công tác tại Khoa Da liễu, BV Quân Y 175