Dr. VU BAO CHAU

BS: Vũ Bảo Châu

Chức vụ: TS - Chủ nhiệm khoa Vi sinh lâm sàng

Trình độ học vấn

 • 1988: Tốt nghiệp Học viện Quân Y
 • 2002: Tiến sĩ Y khoa - HVQY

Hoạt động chuyên ngành

 • 1988 - 1989: Công tác tại Trung tâm y tế dự phòng Phía Nam
 • 1990 – 1995: Công tác tại Khoa Vi Sinh, BVQY 175
 • 1995 – 2002: Nghiên cứu sinh tại HVQY
 • 2002 – 2009: Công tác tại Khoa  Vi Sinh, BVQY 175
 • 2009 – 2010: Học viên CK 2 tại HVQY
 • 2010 – Nay: Công tác tại Khoa  Vi Sinh, BVQY 175

Nghiên cứu chuyên sâu/ Công trình nghiên cứu

 • Nhận xét độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm của một số loài Candida phân lập được tại Bệnh Viện 175 từ tháng 5 - 12/2002
 • Một số nhận xét bước đầu về kết quả xét nghiệm HIV-Ag-Ab bằng kỹ thuật MEIA tại Bệnh Viện 175
 • Tìm hiểu căn nguyên nhiễm khuẩn, khả năng đề kháng kháng sinh và tỷ lệ sinh men β- Lactamase phổ rộng của một số vi khuẩn Gram âm tại Bệnh Viện 175
 • Nghiên cứu tỷ lệ vết mổ nhiễm khuẩn, cơ cấu vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ và khả năng kháng kháng sinh của chúng
 • Tìm hiểu khả năng đề kháng thuốc của nấm Candida albicans phân lập từ miệng họng bệnh nhân
 • Nghiên cứu cơ cấu và mức độ kháng kháng sinh của các loài vi khuẩn gây nhiễm trùng phụ khoa
 • Chọn lựa kháng sinh ban đầu trong điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện tại một số bệnh viện TP.HCM
 • Nghiên cứu dịch tễ học phân tử và đặc tính kháng thuốc của các chủng Staphylococcus aureus kháng methicillin phân lập ở Việt Nam
 • Khảo sát căn nguyên và khả năng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi thở máy tại Bệnh viện Quân y 175