Emergency

Internal Medicine
Personnel:
 • Total Number of Staff: 34
 • Doctors: 7
 • Nurses: 26
Treatment capabilities :
 • Patient treatment capabilities: 3
 • Total Number of Bed: 15
 • By requirement: 0
 • Stretcher bed: 10
Advanced Equipment:
 • Máy thở đa năng xách tay
 • Máy sốc điện
 • Monitor theo dõi bệnh
 • Máy hút
 • Máy điện tim
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Đảm bảo các kỹ thuật cấp cứu chuyên sâu
 • Máy thở - sốc điện
 • Can thiệp tim, thủ thuật hồi sức
 • Phối hợp các chuyên khoa tim mạch, Nội thần kinh thực hiện quy trình can thiệp mạch
 • Phối hợp các chuyên khoa thực hiện khám, điều trị theo yêu cầu, điều trị trong ngày