Infection Control

Infection Control
Personnel:
 • Total Number of Staff: 18
 • Doctors: 04
 • Nurses: 10 và 04 Others
Professional Practices: Techinique of Excellence:
 • Công tác tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật
 • Khử tiệt khuẩn trung tâm
 • Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
 • Giám sát tuân thủ vô khuẩn trong chăm sóc điều trị bệnh nhân
 • Giám sát vệ sinh tay
 • Giám sát vệ sinh môi trường
 • Giám sát quản lý đồ vải
 • Huấn luyện đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Nghiên cứu khoa học
Services:
 • Tiệt khuẩn dụng cụ
 • Nghiên cứu khoa học