Artificial Dialysis and Renal Medicine

Khoa Lồng ngực
Personnel:
 • Total Number of Staff: 23
 • Doctors: 09
 • Nurses: 12
Treatment capablities:
 • Patient treatment capabilites: 07
 • Total number of beds: 45
 • By requirement: 02
Advanced Equipment:
 • Máy dẫn lưu màng phổi
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Phẫu thuật tim hở
 • Phẫu thuật mạch máu
 • Phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi, Trung thất
Services:
 • Phẫu thuật u bướu
 • Điều trị kỹ thuật cao xung tĩnh mạch bằng laser
 • Điều trị bướu cổ u vùng bằng Microwave