Ophthalmology

Ophthalmology
Personnel:
 • Total number of staff:21
 • Doctors: 7
 • Nurses: 12
Treatment capabilites:
 • Patient treatment capabilites: 5
 • Total number of beds: 27
 • By requirement: 01
Advanced Equipment:
 • Máy Phaco thế hệ mới
 • Laser bao sau – Laser quang đóng
 • Chụp ảnh đáy mắt-Máy đo công suất thủy tinh thể (Yol Master)
 • Kính hiển vi phẫu thuật (Carzeill)
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Phẫu thuật phaco
Services:
 • Cửa hàng mắt kính