Urologic Surgery

Urologic Surgery
Personnel:
 • Total number of staff: 25
 • Doctors: 9
 • Nurses: 16
Treatment capabilites:
 • Patient treatment capabilites: 13
 • Total number of beds: 68
 • By requirement: 06
Advanced Equipment:
 • Máy nội soi bằng quang (Olympus)
 • Máy Monitor
 • Máy thổi khí dung
 • Máy hút đàm
Professional Capabilites: KTechnique of Excellence:
 • Nội soi laser
 • Tán sỏi thận nội quản bàng quang niệu đạo
 • Nội soi cắt, đốt u bàng quang, u phì đại tiền liệt tuyến
 • Lấy sỏi qua da đường hàm nhỏ
 • Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt u thận, tuyến thượng thận
Services:
 • Phẫu thuật cắt kẹp bao quy đầu.