Gastroenterology

Gastroenterology
Personnel:
 • Total Number of Staff: 31
 • Doctors: 13
 • Nurse: 18
Treatment Capabilities:
 • Patient treatment capabilities: 10
 • Total number of beds: 04
 • By requirement: 64
Advanced Equipment:
 • Hệ thống DSA 02 bình điện can thiệp mạch bụng.
 • 06 giàn máy nội soi tiêu hóa, 02 giàn CV 190 mới nhất của Olympus
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Nội soi chẩn đoán và can thiệp ống tiêu hóa, găp dị vật, cầm máu qua nội soi, thất TMTQ, cắt Polyp, cắt hốt miêm mạc điều trị ung thư sớm, ERCP.
 • Can thiệp chẩn đoán khối u gan, TACE, SIRT, TAE…
Services:
 • Phòng điều trị theo yêu cầu
 • Nội soi gây mê
 • Khám ngoài giờ