Obstetrics & Gynaecology

Obstetrics & Gynaecology
Personnel:
 • Total number of staff: 24
 • Doctors: 9
 • Nurses: 15
Treatment capabilites:
 • Patient treatment capabilites: 10
 • Total number of beds: 60
 • By requirement: 03
Advanced Equipment:
 • Máy Monito sản, phụ khoa: 04 cái
 • Máy suổi ấm nhi 1 lồng ấp: 01 cái
 • Máy hút thai: 02 máy
 • Máy hút nhồi: 02 cái
 • Máy siêu âm: 01 cái
 • Máy đốt điện: 01 cái
Professional Practices:
 • Mổ sa sàn châu
 • Cắt tử cung nội soi
 • Bóc nhân sơ tử cung
 • Đặt vòng nâng tử cung
Technique of Excellence:
 • Mổ nội soi phụ khoa
Services:
 • Theo yêu cầu, Khâu thẩm mỹ tầng sinh môn.