Biochemistry

Biochemistry
Personnel:
  • Total number of staff: 23
  • Doctors: 04 bác sĩ, 01 Pharmacist, 01 Technician.
  • Nurses: 16
Advanced Equipment:
  • Hệ thống xét nghiệm tự động automation
  • Hệ thống xét nghiệm biểu hiện và đột biến gen
Professional Practices: Technique of Excellence:
  • Các xét nghiệm tầm soát ung thư sớm và theo dõi điều trị ung thư
  • Các xét nghiệm đột biến gen phục vụ cho điều trị đích trong ung thư phổi, tiêu hóa, tuyến giáp
Services:
  • Làm xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch để chẩn đoán theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nhà và tại Bệnh viện