Open post

Dr. NGO TRONG VINH

BS: Ngô Trọng Vinh Chức vụ: ThS – BS Chuyên khoa II – Phó chủ nhiệm khoa Lọc máu – Nội thận Trình độ học vấn 1993: Tốt nghiệp HVQY 2006: Thạc sĩ Y khoa HVQY 2015: BS CK II ĐH Y Phạm Ngọc Thạch Hoạt động chuyên ngành 1993 – nay: Công tác tại Khoa Nội […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. VU BAO CHAU

BS: Vũ Bảo Châu Chức vụ: TS – Chủ nhiệm khoa Vi sinh lâm sàng Trình độ học vấn 1988: Tốt nghiệp Học viện Quân Y 2002: Tiến sĩ Y khoa – HVQY Hoạt động chuyên ngành 1988 – 1989: Công tác tại Trung tâm y tế dự phòng Phía Nam 1990 – 1995: Công […]

Continue readingMore Tag
Open post

Dr. TRAN VIET HOANG

BS: Trần Viết Hoàng Chức vụ: TS – Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền Trình độ học vấn 1985: Tốt nghiệp Học viện Quân Y 2005: Tiến sĩ YHCT  (Quảng Châu – TQ) Hoạt động chuyên ngành 1993 – 1998: Công tác tại Khoa A30, bệnh viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội 2006 – […]

Continue readingMore Tag

Journal of medical practice 175 numbers 12

Journal of medical practice 175 numbers 12 (10) Magazine number: 12 Publication date: 12-2017 Editorial Council: Military Medical Hospital 175 Content summary: Practical medicine journal of Military Medicine 175 Hospital operating with the principle is a scientific journal introducing and exchanging results of scientific research works of professional staff in hospitals and hospitals. in the […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4
Scroll to top