Giám đốc: Nguyễn Hồng Sơn

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn

 • Giám đốc Bệnh viện
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 • Danh hiệu: Thầy thuốc Nhân dân
 • Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu (Gây mê hồi sức)
 • Ủy viên Ban chấp hành Tổng hội Y Dược học Việt Nam
 • Ủy viên Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Ủy viên Hội đồng Y học Quân sự Bộ Quốc phòng
 • Ủy viên Hội Gây mê hồi sức Việt Nam
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội Y Dược học Thành phố Hố Chí Minh
 • Phó chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ tịch hội đồng biên tập, Tổng biên tập Tạp chí Y Dược thực hành 175
 • Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân Y 175
Scroll to top