Open post

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Ngày Môi trường thế giới 5/6 hàng năm là một trong những ngày lễ quan trọng hàng đầu của Liên Hợp quốc để thúc đẩy những hành động vì môi trường trên toàn thế giới. Năm 2021, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã lựa chọn Chủ đề của Ngày Môi trường Thế […]

Xem Chi TiếtMore Tag
Open post

Cấp cứu và phẫu thuật thành công ca viêm ruột thừa cấp: Khởi động quy trình Casevac (*) đầu tiên trong lịch sử Bệnh viện Dã Chiến cấp 2 của việt nam tại phái bộ Nam Xu-Đăng

Sáng 15/5/2021, BVDV2.3 nhận được thông báo từ Bệnh viện cấp 1 của Mongbat về 1 ca Bệnh nhân 29 tuổi, quốc tịch Mông Cổ, thuộc tiểu đoàn bộ binh Mông cổ/ UNMISS khu vực Pariang. Đây là ca phẫu thuật cấp cứu đầu tiên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC2.3) […]

Xem Chi TiếtMore Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top