Open post

Bệnh viện Quân y 175: Dâng hương, báo cáo kết quả huấn luyện Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3

Ngày 20/3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả công tác huấn luyện và chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam […]

Xem Chi TiếtMore Tag
Open post

Tuyên dương Bệnh viện Dã chiến 2.1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-Đăng

Chiều 5-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC2.1) của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Xu-Đăng. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó […]

Xem Chi TiếtMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6
Scroll to top