Open post

Tấm gương đi đầu trong xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Xét nghiệm-Bệnh viện Quân y 175

“Luôn luôn sẵn sàng, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào”, đó vừa là khẩu hiệu hành động, vừa là quyết tâm của Kỹ sư Nguyễn Xuân Ngọc – KTV của Trung tâm xét nghiệm/Bệnh viện Quân y 175 trong xét nghiệm SARS-CoV-2. Trước diễn biến hết sức […]

Xem Chi TiếtMore Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top