Khám chữa bệnh ngoại trú

Bệnh viện Quân Y 175 cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú bằng hình thức Bệnh án ngoại trú. Dịch vụ áp dụng cho các bệnh thuộc Danh mục 62 bệnh mạn tính, các bệnh nhân ung thư đã được điều trị ổn định/trong giai đoạn điều trị chăm sóc giảm nhẹ/điều trị hỗ trợ… cần chữa trị lâu dài.

Scroll to top