Khoa Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ TW

Khoa chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ TW

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 16
  • Số lượng bác sĩ: 04
  • Số lượng điều dưỡng: 10
  • Y công: 02